Garantie

Er geldt een garantie van één jaar op het materiaal voor elke niet-zichtbare constructiefout of fout en deze garantie is beperkt tot de vervanging van het defecte onderdeel of onderdelen.

De garantie kan niet ingeroepen worden bij slechte plaatsing of montage door de klant of derden, gebruik in abnormale of specifieke arbeidsomstandigheden die niet uitdrukkelijk voorzien zijn, slecht onderhoud, wijziging, montage of herstelling van dit materiaal door de klant of door derden, normale slijtage van de onderdelen of overmacht.