Levering

De met de klant afgesproken leveringstermijn kan door Seliac verlengd worden als gevolg van onvoorzienbare gebeurtenissen die zich voordoen ondanks de gebruikelijke toewijding. Dit kan gaan om gebeurtenissen zoals arbeidsconflicten (stakingen ...), transportproblemen, etc.

Leveringstermijnen worden slechts ter informatie gegeven. De laattijdige levering kan in geen geval aanleiding geven tot de annulering van de bestelbon of tot eender welke schadevergoeding.